Nguồn nước Ô nhiễm

Ô nhiễm nguồn nước đang trở thành vấn đề nghiêm trọng trên toàn cầu, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường. Các nguồn nước tự nhiên như sông, hồ, nguồn nước ngầm đều đang chịu tác động của ô nhiễm do các hoạt động như xả thải công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt. Việc sử dụng nguồn nước ô nhiễm có thể gây ra nhiều bệnh tật nguy hiểm như tiêu chảy, viêm dạ dày, và thậm chí là ung thư. Do đó, việc lọc nước trở thành nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày.