Máy lọc nước RO – Công suất: 65 lít/giờ KG400
Scroll hotline korihome vietnam