Máy lọc nước Optimus i2, 8 cấp lọc
6,800,000 
Scroll hotline korihome vietnam